تبلیغاتجهت حمایت از ما یکی از کدهای زیر را در سایت یا وبلاگ خود قرار دهید


 بنر سایز : 468 در 60 پیکسل
<a href="http://7bahman.mihanblog.com" target="_blank" title=><img src="http://www.8pic.ir/images/33812690262324857107.gif" alt=></a>

 بنر سایز : 120 در 60 پیکسل
 <a href="http://7bahman.mihanblog.com" target="_blank" title=><img src="http://www.8pic.ir/images/20172182375235079125.gif" alt=></a>